Christoffer Brasch

Christoffer har varit i bygg-och fastighets branschen sedan sitt första sommarjobb som snickarlärling vid 16 års ålder.

Sedan dess har hans praktiska kunskaper som snickare kompletterats med universitetsstudier och ett stort intresse för bygg- och fastighetsmarknaden.

Efter studierna på högskola började Christoffer på Ramböll Management och arbetade där med fastighetstransaktioner och byggledning.

Efter två år började Christoffer arbeta för Sweco Management som projekt-och byggledare.

Efter att Christoffer fått insikt i hur de större konsultföretagen i Sverige arbetar bestämde han sig för att driva sitt egna företag och leverera konsulttjänster av hög kvalitet inom bygg-och fastighetsmarknaden.