Tjänster

  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Byggledning
  • Kontrollansvarig nivå K,
    enligt Plan och Bygglagen
  • Upphandling av entreprenader.
    Både för Offentliga och Privata beställare.